We geloven in de kracht van participatie en we geven ruimte aan iedereen via onze Sociale Onderneming.

WAAROM IS EEN WERK- EN LEEROMGEVING ALS DEZE NODIG?

Gegeven is dat de stad kampt met een niet-inclusieve arbeidsmarkt. De Gemeente spreekt dan ook nadrukkelijk uit te streven naar een meer toegankelijke arbeidsmarkt. Ook wij hebben deze afgelopen 7 jaar gezien hoe nódig het is dat de arbeidsmarkt inclusiever wordt. Daarom zet De Boshalte zich op dagelijks niveau in om er voor te zorgen dat mensen een leer- en werkplek krijgen waar ze als volwaardig medewerker op een of andere wijze aan de slag kunnen. En dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt klaargestoomd worden om zich (weer) op hun gemak te voelen in de huidige Amsterdamse banenmarkt. Voorbeelden hiervan zijn S. en F., twee statushouders die hier deel zijn geworden van de Nederlandse arbeidsmarkt, of N., iemand die door psychiatrische problemen al jaren overal ontslagen wordt. Of Koos; waar het UWV een korte rapportage van heeft gemaakt.
Naast het belangrijke streven om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken werken wij ook aan het diverser maken van de arbeidsmarkt. Wij zijn van mening dat er een meerwaarde zit in het begeleiden van meer verschillende doelgroepen. De diversiteit die hiermee gepaard gaat zorgt onder andere voor een veilige werksfeer, het leren omgaan met mensen die anders zijn dan jijzelf en de relativering van de individuele problematiek. Een sociale onderneming die zich op zoveel verschillende doelgroepen richt is exceptioneel en hard nodig. Het team van De Boshalte is hier goed in en maakt zich hard voor deze missie.

Daarbij hebben niet alleen de deelnemers, maar ook onze stakeholders een groot belang bij de werkzaamheden van de Boshalte. Door onze zorg, aandacht, ondersteuning en begeleiding besparen we zorginstellingen, de politie, de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de buurt al jaren veel geld. Illustratief hiervoor is persoon B., die kampt met disassociatieve stoornissen en depressie. Wij begeleiden hem zodat hij in de maatschappij mee kan draaien. De zorginstelling waar hij wordt behandeld is hierbij erg gebaat: met zijn dagbesteding wordt hij sneller beter. Dit zegt hij zelf ook: “Dit is de enige plek waar(door) ik nog stabiel ben.”

de Boshalte nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Boshalte?

openingstijden

Dagelijks geopend
van:
10:00 tot 18:00 uur.

Volg ons op Social Media

de Boshalte nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Boshalte?

openingstijden

Dagelijks geopend
van: 10:00 tot 18:00 uur.

Volg ons op Social Media